مجاهد باوی پور

درباره من

با سلام اینجانب با تکمیل پایه10 دارای کارشناسی ارشد شیعه شناسی در مرکز تخصصی امیرالمومنین و کارشناسی ارشد در موسسه علمی دارالاعلام در نقد سلفیت و وهابیت و دارای تجربه7ساله کارهای فرهنگی و مدیریت مسجدم میباشم.