زهرا امیدیان

درباره من

- سابقه تبلیغ(مکان های تبلیغ ومخاطبان ذکر گردد):حدود 20سال درسطح شهرورزنه( مساجد بویژه مسجد جامع،امازاده شهر،حسینه،مدارس ،حوزه بسیج محلی،مدرسه علمیه)فعالیت فرهنگی تبلیغی و مخاطبین دانش آموزان وبانوان

2- سابقه تدریس(درحوزه ودانشگاه):به مدت 10سال مربی قرآن ومعارف قرآن واحکام وهنرهای دستی درنهادهای مختلف سطح شهر بوده ام

3-سوابق انجام کارهای  اجرایی:بنده چندین سال است که در سطح شهرفعالیت فرهنگی ،تبلیغی وقرآنی دارم که به شرح ذیل می باشد

 1. 12سال عضوفعال بسیج محلی:فرهنگی پایگاه،عضوشورای حوزه محلی وهمکار فرهنگی ، مربی صالحین بسیج
 2. 2سال فرمانده پایگاه سادات بسیج طلاب مدرسه علمیه فاطمه الزهرا
 3.  8سال مسوول واحد خواهران کانون فرهنگی وهنری مسجد جامع
 4. 6سال مربی ورابط دار القرآن اداره آموزش وپرورش
 5. 8سال فعال فرهنگی در کانون فرهنگی اجتماعی بانوان بخش بن رود
 6. 4سال مبلغ دفتر تبلیغات اصفهان،
 7. مدت 2سال تبلیغ در فضای مجازی
 8.  
   

ازدیگرفعالیت ها:

 1.  همکاری در اجرای همایش هادر مناسبت های ملی، مذهبی با شهرداری،اداره اوقاف،بخشداری ،ستاد مبارزه با کرنا و....
 2.  مبلغ دفتر تبلیغات،روایتگرراهیان نور دانش آموزی،پیش نماز مدرسه ،سرمربی صالحین حوزه بسیج محلی،
 3.  فعال فرهنگی ومدیر واحد خواهران ستاد برگزاری نماز جمعه ومدیر کانون فرهنگی ،اجتماعی بانوان بخش بن رودومدیر هییت کوثر ومدیرکانون تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی  

4-دوره های آموزشی فرهنگی وتبلیغی که تاکنون شرکت نموده اید(مرکزمدیریت یا موسسات دیگر):

 1. دوره های متعددتعلیم وتربیت مربی صالحین بسیج
 2.  دوره تربیت معلم قرایت قرآن
 3.  دوره بدوه تبلیغ
 4.  دوره تخصصی مطالعات زنان
 5.  دوره تخصصی تشکل های دینی
 6.  دوره ترجمه ومفاهیم قرآن کریم
 7.  نشست آموزشی ،جنبش بیداری اسلامی وآموزش شبکه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد وزنان وخانواده
 8.  دوره آموزشی مدیر هییت
 9.  دوره آموزش طرح های تفسیر عمومی قرآن (نسیم حیات)
 10.  دوره تربیت مربی قرآن رشته تجوید
 11.  دوره آموزش اتوماسین اداری کامپیوتر
 12.  دوره های متعدد هنری سازمان فنی وحرفه ای(خیاطی،گلدوزی،بافتنیو...)
 13.  دوره کارشناس مسایل اجتماعی 72ساعت 
 14.  دوره دوره مهارت افزایی سبک زندگیخانوادگی 100ساعت
 15.  دوره تربیت مربی نهج البلاغه(درحال گذرندن)
 16. دوره تربیت مربی صحیفه (درحال گذراندن)
 17. و...