رضا روزه اهوازی

درباره من

رضا روزه اهوازى
بچه محله‌ی اهواز
طلبه‌ی درس خارج فقه و اصول
ارشد ادیان ومذاهب ( نقد وهابیت )
 

سوابق تبلیغی

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات 2 سال
در حوزه‌ی نقد وهابیت و مدعی یمانی و آسیب شناسی اجتماعی
مبلغ عمومی دفتر تبلیغات 5 سال
مبلغ مدارس امین مرکز مدیریت 2 سال
مبلغ طرح معراج آموزش و پرورش 6 سال
مبلغ سازمان تبلیغات

سوابق آموزشی

مدرس سطح 3 موسسه دارالاعلام
در موضوعات توحید و شرک، احتفال، بدعت وسنت، ذبح و نذر و ...
استاد کنفرانس سطح 3 موسسه دارالاعلام

سوابق پژوهشی

مولف کتاب پاسخ به شبهات خوزستان

سوابق اجرایی

مسئول تیم رسانه‌ ای موسسه دارالاعلام
مسئول امر به معروف و نهی از منکر پایگاه پژوهنده
مربی حلقات صالحین
کارشناس پژوهش