امیر قدیمی

درباره من

امیر قدیمی 

امام جماعت مسجد به مدت ۴سال

اتمام پایه ۱۰

سطح سه مشاوره اسلامی

حضور در کارگاه به مدت ۶۰۰ساعت

عضو کار گروه تخصصی ازدواج در مرکز مشاوره سماح

۲سال مشغول مشاوره در مرکز مشاوره سماح