محمد کاویانی

درباره من
  • سرگروه گروه تبلیغی «عقل و دین» با محوریت مقابله با الحاد نوین.
  • کارشناسی فلسفه اسلامی از مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم.
  • کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام.
  • دانشجوی دکتری حکمت متعالیه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • تخصص در فلسفه و کلام اسلامی خصوصا علم النفس فلسفی.