احمد پورمحمدی ماهونکی

درباره من

طلبه درس خارج
مربی تخصصی تربیتی
حوزه مطالعات تخصصی تربیت
از سال 94 مشغول تبلیغ و مربی گری