محمد علی نیکوکلام عظیم

درباره من

طلبه سطح خارج حوزه علمیه قم

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم