علی محمدی

درباره من

تاریخ تولد: 1337/11/08

تحصیلات پدر: شغل پدر: کشاورز

وضعیت ایثارگری:
رزمنده 5 ماه

سال شروع تبلیغ: 1360
مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی 20 سال
مناطق شهری چه مدت: 15
مناطق روستایی چه مدت: 5
شهرستانهای محل تبلیغ در استان: خوزستان اصفهان گیلان چهارمحال و بختیاری کردستان تهران
محل تبلیغ خارج از کشور: لبنان