محمد تبرته فراهانی

درباره من

آمادگی خود را جهت تعامل با همه گروه های تبلیغی جهت در خدمت گرفتن ظرفیت‌ها به نفع ناشنوایان‌ عزیز، اعلام می‌داریم. 09188638706