مسرور

تخصص گروه
مشاوره و مهارت های زندگی
معرفی گروه

مجوز

تخصص گروه

مشاوره و مهارت های زندگی

معرفی گروه

گروه تخصصی مشاوره و مهارت زندگی با هدف کمک و ارتقا به سلامت روان جامعه تشکیل شده و موفق به ارائه  بالای ۴۰۰ ساعت جلسه ی کارگاهی و برگزاری انواع نشست ها پرداخته است و با سازمان ها و دستگاه های مختلفی به همکاری پرداخته است 

و اکنون نیز آماده ارائه محتواهایی با موضوعات مشاوره ای و مهارت زندگی بپردازند

جهت هماهنگی جلسات میتوانید باشماره ۰۳۱۳۲۲۴۸۰۰۵ تماس حاصل بفرمائید.