عزیزالله زارع

درباره من

تاریخ تولد: 1340/01/05

تحصیلات پدر: شغل پدر: کشاورز

وضعیت ایثارگری:رزمنده 11 ماه

سال شروع تبلیغ: 1359
مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی بیش از 30 سال
مناطق شهری چه مدت: 16 سال
مناطق روستایی چه مدت: 15 سال
شهرستانهای محل تبلیغ در استان: غالبا در مازندران
محل تبلیغ خارج از کشور: عربستان سوریه