احد امیدی

درباره من

روان شناس، مشاور، مدرس، نویسنده و سخنران