سید مهدی علیزاده موسوی

درباره من

تاریخ تولد: 1349/06/1

تحصیلات پدر:خارج فقه و اصول شغل پدر:روحانی

نام دانشگاه محل اخذ مدرک:1 باقرالعلوم

عنوان پایان نامه مقطع دکتراعلوم سیاسی با گرایش مسائل ایران:

وضعیت ایثارگری:رزمنده 50 ماه

سال ورود به حوزه:1362

سال شروع تبلیغ:1366

مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی30 سال
شهرستانهای محل تبلیغ در استان:تمام استانهای کشور
محل تبلیغ خارج از کشور:لبنان، سوریه ، افغانستان، عربستان و کشورهای اروپایی