حسین غلامی بدربانی

درباره من

اینجانب حسین غلامی بدربانی درسال1375بعدازاخذدیپلم ازکرمانشاه واردحوزه علمیه علم الهدی ره تهران شدم ودرمدت دوسال تحصیل دراین حوزه علمیه چهارپایه تحصیلی رابصورت جهشی راگذرانده وهم زمان دروس پایه اول ودوم حوزوی راتدریس میکردم،درتاریخ27رجب 1377به دست مقام معظم رهبری حفظه الله معمم وملبس به لباس مقدس سربازی حضرت ولی عصرعج شدم،سپس به حوزه علمیه امام صادق ع کرمانشاه رفتم وبعدازاتمام پایه ششم حوزوی درسال1379به حوزه علمیه قم هجرت کردم وتاکنون دراین شهرمقدس درسطوح عالی ودرس خارج مراجع عظام درفقه واصول شرکت داشته ام درکنارتحصیلات حوزوی، دردانشگاه باقرالعلوم ع درمقطع کارشناسی علوم سیاسی ودردانشکده صداوسیمادرمقطع کارشناسی ارشدعلوم ارتباطات ودردانشگاه شهیدبهشتی تهران درمقطع دکتری رشته مدرسی معارف گرایش انقلاب اسلامی مشغول به تحصیلات دانشگاهی بوده ام،والحمدالله درطول20سال حضوردرشهرمقدس قم ودروس حوزه ودانشگاه،درتمام مناسبت های تبلیغی ماه مبارک رمضان،دهه محرم،دهه صفر،ایام فاطمیه و...درکرمانشاه به تبلیغ دینی درمساجد،دانشگاه،حسینیه ها،ادارات ومراکزنظامی وفرهنگی این شهرمشغول بوده وبه لطف الهی دارای گروه تبلیغی4وتبلیغ تخصصی ازدفترتبلیغات هستم ودرطول این سالها3باردرعرصه تبلیغی مبلغ ممتازبوده وسالهابازرس ورابط دفترتبلیغات نیزبوده ام.

درزمینه رسانه وتلویزیون،مهدویت،اندیشه سیاسی وانقلاب اسلامی وموضوعات دینی وحوزوی دارای مقالات علمی پژوهشی وعلمی ترویجی هستم

​​​​​​