مهدی بیاتی

درباره من

دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه، سه سال درس خارج، دانشجوی دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی، عضو گروه علمی تصوف اداره فرق و ادیان حوزه، عضو گروه علمی اهل حق حوزه علمیه، عضو گروه علمی عرفان موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، نویسنده کتاب تصوف، تاریخ باورها، عقاید و فرقه‌ها، دارای چند مقاله علمی-پژوهشی، بالغ بر 750 مقاله اینترتی در سایت ادیان نت