راهنمای درخواست مبلغ تخصصی

1. معرفی خدمت:
گروه های تخصصی برای تقویت و گسترش فعالیت خود علاوه بر اعضاء گروه خود می توانند از ظرفیت سایر مبلغان و گروهها نیز استفاده نمایند. به همین جهت علاوه بر مبلغان هم تخصص از مبلغان سایر تخصص ها نیز می توانند جهت تکمیل ابعاد مختلف فعالیت خود بهره گیرند و با استفاده از فرم ذیل ایشان را دعوت به همکاری فرهنگی و تبلیغی نمایند. این همکاری به معنای عضویت مبلغ درخواستی در گروه نیست و ضرورتی به عضویت برای همکاری در طرح خاص گروه نیز نمی باشد.
2. شرایط خدمت:
- ترجیحا درخواست همکاری مبلغ ، در طرح ها و فعالیت های مصوب گروه در دفتر باشد.
- در صورت نیاز به همکاری مبلغ خاص، پیشتر با ایشان هماهنگی اولیه و جلب موافقت شده باشد.
- نوع فعالیت و خدمت درخواستی مورد نظر از ایشان مشخص باشد.
3. فرایند خدمت:
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه و تایید مدیر اعزام تخصصی
- صدور حکم برای مبلغ درخواستی
- همکاری و ارائه گزارش تایید همکاری از سوی متقاضی
4. روند پیگیری درخواست سوابق تبلیغ تخصصی:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152795 -025 آقای حسین پور ، کارشناس سامانه اعزام تخصصی
- پیگیری از کارشناس سامانه اعزام تخصصی در اتاق 201